แนะนำดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกธนาคาร(ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงไทย ออมสิน ไทยพาณิชย์และกสิกร)ว่าควรฝากประจำธนาคารไหนดี?

ทำความเข้าใจดอกเบี้ยเงินฝาก! ฝากประจําธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2565 ทุกธนาคาร 

การออมเงินเรียกได้ว่าเป็นหนทางที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บก้อนโต ใช้จ่ายลงทุนทำธุรกิจสร้างอนาคต หรือเป็นเศรษฐีเลยก็ได้ซึ่งการออมเงินมีอยู่หลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือ “เงินฝากประจำ” แน่นอนว่าเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากถือเป็นปัจจัยที่ควรค่าต่อการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้สิ่งที่คุ้มค่าและดีที่สุด วันนี้เราจึงจะพาทุก ๆ คนไปทำความเข้าใจดอกเบี้ยเงินฝาก! ฝากประจําธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2565 ทุกธนาคาร

4 ธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากประจำ การันตีเป็นธนาคารที่ดอกเบี้ยดีที่สุด

  1. ดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน

ธนาคารออมสินกับผลิตภัณฑ์ฝากประจํา 12 เดือน เพื่อเป็นหลักประกันปละงเนสำรอในอนาคต สามรรถใช้วางแผนชีวิตได้อย่างลงตัว สามารถถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ โดยเงื่อนไขให้ฝากได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่กำหนดระยะเวลาการรับฝาก มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ดอกเบี้ยเงินฝากกรณีเป็นผู้ฝากทั่วไป หากต่ำกว่า 300 ล้านบาท จะอยู่ที่ต่อปี 0.50% ตั้งแต่ 300 – 500 ล้านบาท ต่อปี 1.10% 

  1. ดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์

สำหรับเงินฝากดอกเบี้ยสูงธนาคาร SCB ฝากเงินได้ดอกเบี้ยทุกเดือนสามารถเลือกฝากแบบสั้น หรือแบบยาวได้ โดยเลือกระยะเวลาที่ต้องการ ทั้ง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือนได้หมด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบ่งเป็นมีสมุดบัญชีเริ่มต้นต่อปี 0.25 – 0.70 (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากและวงเงินฝาก) ได้ผลตอบแทนจุก ๆ ทั้งยังสามารถนำเงินไปเป็นหลักค้ำประกันได้ไปอีก

  1. ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงไทย

ต่อมาเป็นเงินดอกเบี้ยสูงธนาคารกรุงไทยแบบทั่วไป ไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือนก็ได้ โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ระยะเวลาการฝากสามารถเลือกได้ ไม่ว่าจะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือนเช่นกัน ดอกเบี้ยเงินฝากจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 0.374% – 0.750% (ขึ้นอยู่กับสถานะบุคคลและระยะเวลาการฝากเงิน) กรณีที่เลือกเงินฝากประจำแบบ 3 เดือน แล้วมีการถอนเงินก่อนครบกำหนดธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

  1. ดอกเบี้ยเงินฝากกสิกร

ปิดท้ายฝากประจําดอกเบี้ยสูงกับธนาคารกสิกร กำหนดการฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท ระยะเวลาการฝากเลือกเองได้ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน ไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ โดยจะอยู่ขั้นต่ำต่อปี 0.370% – 0.700% (ขึ้นอยู่กับสถานะบุคคลและระยะเวลาการฝากเงิน) ไม่กำหนดช่วงเวลารับฝากเงินใด ๆ 

และนี่ก็เป็นรายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของทั้ง 4 ธนาคารที่มีดอกเบี้ยดีที่สุด ใครสนใจธนาคารไหนมากกว่าก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารนั้น ๆ หลังจากนี้เชื่อว่าคุณจะหมดคำถามธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะสุด ฝากเงินแบบไม่ถอนธนาคารไหนดีไปได้เลย

Recommended Articles