บริการกู้เงินโควิดกับเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือนที่ธนาคารปล่อยเงินกู้โควิด (ล่าสุด)

5 แหล่ง กู้เงินโควิด กู้ได้จริง

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในปี 2566 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของทุกท่านมากพอสมควร จึงส่งผลให้หลายท่านต่างมองหาแหล่ง กู้เงินโควิด สินเชื่อโควิดระลอกใหม่ หรือ สินเชื่อเงินด่วนโควิด กันอย่างมากมาย เพราะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะทำการให้ เงินเยียวยาโควิด ในรูปแบบของโครงการห เราไม่ทิ้งกัน 6 เดือน หรือแม้กระทั่งโครงการ เงินเยียวยารอบ 4 ก็ไม่อาจแก้ปัญหาในเรื่องของสภาวะเสรษฐกิจทางการเงินที่ตกต่ำได้แต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือทุกท่านอย่างถึงที่สุด ก็ไปทำความรู้จักกับ ธนาคารปล่อยเงินกู้โควิด หรือแหล่ง กู้เงินช่วงโควิด ต่าง ๆ ว่าจะมีที่ไหนบ้าง

 

แหล่ง กู้เงินโควิด ในปี 2566

สำหรับแหล่ง กู้เงินโควิด หรือ เงินด่วนโควิด ในปัจจุบัน ก็มีอย่างหลากหลายเป็นอย่างมาก โดยทางสถาบันต่าง ๆ ได้ออกมาเปิดให้ประชาชนสามารถ ขอกู้เงินโควิด ได้ตามต้องการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 เงินฉุกเฉินกสิกรโควิด 

วัตถุประสงค์

 • สินเชื่อโควิดกสิกร เสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบการเลิกจ้าง 

 

วงเงินสินเชื่อ

 • ลูกค้าปัจจุบัน วงเงินกู้ไม่เกิน 30% ของเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่ แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท
 • ลูกค้าใหม่ วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ซึ่งใน 2 ปีแรกไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยของปีที่ 6 เป็นต้นไป จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขการกู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • เป็นลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับกสิกรไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง 
 • ไม่เป็นลูกหนี้ NPL 


2 สินเชื่อธกส 2566 โควิด

วัตถุประสงค์

 • เปิดรับ ลงทะเบียนธกสเยียวยาโควิด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19

 

วงเงินสินเชื่อ

 • รายละไม่เกิน 10,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

 

เงื่อนไขการกู้

 • ตรวจสอบเครดิตบูโร โดยนำเอาผลคะแนนใช้ในการผ่อนปรนสินเชื่อปกติ
 • มีสถานะทางการเงินปกติ


3 สินเชื่อโควิดกรุงไทย

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

 

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท

 

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดดอกเบี้ย 2% ใน 2 ปีแรก (เฉลี่ย 5 ปีแรก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ต่อปี)

 

เงื่อนไขการกู้

 • มีวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • ไม่เป็นลูกหนี้ NPL


4 ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียน และลดผลกระทบทางการเงินจากโควิด – 19

 

วงเงินสินเชื่อ

 • ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

 • ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี

 

เงื่อนไขการกู้

 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์
 • ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20-65 ปี
 • มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างดำเนินการสมัคร

 

5 สินเชื่อธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์

 • ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทั้งทางตรง และทางอ้อม

 

วงเงินสินเชื่อ

 • รายละไม่เกิน 10,000 บาท 

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ และได้รับการยกเว้นเงินต้น และดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 

เงื่อนไขการกู้

 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มีรายได้ประจำ ยกเว้นรายได้จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

 

ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากการ รับเงินโควิด รอบ 4 หรือเงินเยียวยาอื่น ๆ ทุกท่านก็ยังสามารถ กู้เงินโควิด จากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยขั้นตอนการสมัคร หรือขอสินเชื่อของแต่ละแห่ง รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นทุกท่านจึงจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์ของตนเองนั่นเอง

Recommended Articles