ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000
รู้จักออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 วิธีลงทะเบียนแะละสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 pantip เลย

อายุผู้กู้ - 18-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 5,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ถึง 28.00%

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19

ตั้งแต่ที่ COVID 19 ระบาด ส่งผลต่อเศษฐกิจ ส่งผลต่อการทำมาหากินของประชาชน ธนาคารออมสินจึงได้ทำการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาทางการเงิน ที่เกิดจากผลพวงของ COVID โดยล่าสุด ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เงื่อนไข คุณสมบัติผู้สมัคร รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ มีอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19 ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo โดยตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 เฟส ได้แก่ 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เฟสแรก : เฟสแรกจะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด(กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, เชียงใหม่, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ)  โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เฟสสอง : ส่วนเฟสสองจะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนในทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินเช่นเดียวกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอปพลิเคชั่น MyMo เป็นกลุ่มสุดท้าย 

 

เท่ากับว่าการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุดวันนี้สามารถเริ่มลงทะเบียนกันได้แล้วทุกเขตพื้นที่ แต่สำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อแต่ไม่มีแอปพลเคชั่น MyMo ต้องรอทางธนาคารออมสินแจ้งกำหนดการอีกครั้ง

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 “ข้อมูลทั่วไป”

วงเงินให้กู้ : ไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :  คงที่ 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

หลักประกันเงินกู้ :  ไม่มี

ระยะเวลาโครงการ 13 พฤษภาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 “คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ”

 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19
 • ต้องมีแอปพลิเคชั่น MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 “เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ”

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้ปกติ กรณีมีประวัติหนี้ค้างชำระ
 • เอกสารหลักฐานแสดงการยืนยันว่าได้รับผลกระทบจาก COVID 19 (เช่น หนังสือคำสั่งแจ้งให้ปิดสถานประกอบอาชีพ)

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 “ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ”

สำหรับออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 จะรู้ผลภายใน 3 – 7 วัน หากมีคุณสมบัติเข้าข่ายตามที่กำหนด รวมถึงมีเอกสารประการพิจารณาครบถ้วน ผลอนุมัติก็อาจจะได้รับไวมากขึ้น และจะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมงผ่านแอปพลเคชั่น MyMo หลังจากทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอสินเชื่อด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สำหรับใครที่มีปัญหา ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID19 ต้องการเงินฉุกเฉิน รวมถึงมีคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อครบ ก็สามารถลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุดวันนี้ได้เลย


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ไม่มีเงินใช้หนี้
ไม่มีเงินใช้หนี้ทําไงดี มองหาแหล่งเงินใช้หนี้สมัครออนไลน์ได้ทันที

อายุผู้กู้ - ไม่เกิน 70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 7,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

เป๋าตังค์
เป๋าตังค์ยืมเงินออนไลน์ 1000-10000 บาท

อายุผู้กู้ - ไม่เกิน 70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 8,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 36%

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000
รู้จักออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 วิธีลงทะเบียนแะละสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 pantip เลย

อายุผู้กู้ - 18-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 5,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ถึง 28.00%