เงินกู้ธนาคาร

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท

เดือน

วิธีการรับ

สมัครกับแหล่งเงินด่วน
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000
รู้จักออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 วิธีลงทะเบียนแะละสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 pantip เลย

อายุผู้กู้ - 18-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 5,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ถึง 28.00%

สินเชื่อทรูมันนี่
สินเชื่อทรูมันนี่หรือต้องการไมโครเครดิตทรูสมัครเลย

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 12,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

กู้เงินแต่งงาน
สมัครกู้เงินแต่งงานหรือจัดงานแต่งวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

กู้เงินทำธุรกิจ
กู้เงินทำธุรกิจ SEM ได้จริงกับธนาคาร วงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท

อายุผู้กู้ - 20-70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 18,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

กู้เงินซื้อรถ
กู้เงินซื้อรถหรือต้องการหาเงินซื้อรถ สมัครกู้กับธนาคารโดยตรงวงเงินสูงถึง 8 แสนบาท

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 12,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

แอพยืมเงินสด
แอพยืมเงินสดออนไลน์ ยืมเงิน 1000-5000 ด่วนออนไลน์

อายุผู้กู้ - ไม่เกิน 70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 8,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

สมัครเงินนอกระบบ2023
เงินนอกระบบรายเดือน 2022 อัตราดอกเบี้ยถูก

อายุผู้กู้ - 18 ขึ้นไป

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุ

อัตราต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

สมัครเงินด่วนคนว่างงาน
เงินด่วนคนว่างงาน 2022 ว่างงานก็กู้ได้

อายุผู้กู้ - 18 ขึ้นไป

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุ

อัตราต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

ไม่มีเงินใช้หนี้
ไม่มีเงินใช้หนี้ทําไงดี มองหาแหล่งเงินใช้หนี้สมัครออนไลน์ได้ทันที

อายุผู้กู้ - ไม่เกิน 70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 7,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

เงินกู้ธนาคารคืออะไร และแบ่งเป็นกี่ประเภท  

เงินกู้ธนาคาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ธนาคารให้ลูกค้าได้ยืมหรือกู้เงินด่วนออนไลน์ไปเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมีการตกลงว่าจะต้องคืนเป็นงวดๆ ละเท่าๆกัน โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่มีการตกลงร่วมกัน เช่นจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือแบบลดต้นลดดอก ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร โดยลูกค้าสามารถจะลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้

เงินกู้ธนาคารจะแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

 • การแบ่งประเภทสินเชื่อตามระยะเวลา ที่จะจ่ายคืนเป็นงวดๆ 

 • สินเชื่อระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • สินเชื่อระยะกลาง ระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี
 • สินเชื่อระยะยาว ระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • การแบ่งประเภทของสินเชื่อเงินกู้ธนาคารตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการจะนำเงินไปใช้

 • สินเชื่อเพื่อการบริโภค
 • สินเชื่อเพื่อการลงทุน สำหรับกิจการ ร้านค้าต่างๆ 
 • สินเชื่อเพื่อการพานิชย์หรือสินเชื่อการค้า
 • การแบ่งประเภทสินเชื่อตามผู้ขอรับสินเชื่อ หรือลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร

 • สินเชื่อสำหรับบุคคล 
 • สินเชื่อสำหรับธุรกิจ
 • สินเชื่อสำหรับรัฐบาล
 • การแบ่งประเภทสินเชื่อตามผู้ให้สินเชื่อ

 • บุคคลเป็นผู้ให้ เช่น ญาติ เพื่อน เป็นต้น
 • สถาบันการเงินเป็นผู้ให้ เช่น ธนาคารต่างๆ
 • หน่วยงานอื่นๆเป็นผู้ให้ Non-Bank ต่างๆ
 • การแบ่งประเภทสินเชื่อตามหลักประกันแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท

 • การกู้เงินธนาคารที่ไม่มีหลักประกันใดๆ มักจะอาศัยความน่าเชื่อถือ ในการตรงเวลาและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร โดยในการพิจารณาการให้สินเชื่อโดยจะเช็คจากเครดิตบูโรในเบื้องต้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญาขึ้น
 • สินเชื่อธนาคารที่มีหลักประกัน ทั้งบุคคลค้ำประกัน และหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะมีความเสี่ยงต่ำกว่า เนื่องจากผู้ยื่นขอวิธีกู้เงินธนาคารใช้หลักประกันให้กับธนาคาร หรือ Non-Bank เพื่อประกันความเสียหายหากเกิดการผิดสัญญาขึ้น โดยหลักประกันดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจำนองที่ดิน สังหาริมทรัพย์ก็ได้

การที่เป็นหนี้สินเชื่อธนาคาร ก็เหมือนธนาคารจะช่วยสนับสนุนให้คนเป็นหนี้ก็จริง แต่ก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินให้กับลูกค้าได้ไม่มากก็น้อย เช่น เมื่อมีการทำบัตรเครดิตขี้นมา เราก็สามารถผ่อนชำระของเป็นงวดๆ ลดค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะมีดอกเบี้ยเล็กๆ น้อยๆ แจาช่วยให้เราไม่ต้องจ่ายเงินก่อนใหญ่ออกไป โดยมีระยะเวลาในการจ่ายคืนชำระเป็นงวดๆ สินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินกู้ธนาคารประเภทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และทางธนาคารเองก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้เสีย เพราะมีลูกหนี้หลายคนที่ไม่สามารถจะชำระเงินตามกำหนด ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง และนี้จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านที่มีบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเอง

และปัจจุบันหลายๆธนาคารก็มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อต่างๆ ให้ได้สามารถจะแบ่งเบาภาระให้ลดลง รวมไปถึงสินเชื่อธนาคารที่มีโปรโมชั่นใน 1- 3 รอบบัญชีแรกหลังจากได้รับวงเงินอนุมัติดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจะต้องไปหาทำเรื่องเสี่ยงๆ อย่างการหาเงินกู้นอกระบบอีกหรือ? ในเมื่อธนาคารก็มีบริการดีๆ ให้เราอยู่เสมอ!