กู้เงิน ธ.อ.ส

กู้เงิน ธ.อ.ส
สมัครกู้เงิน ธ.อ.ส ต้องการโปะบ้าน หรือต่อเติมบ้านด้วยวงเงินสูงถึง 2 ล้านบาท

อายุผู้กู้ - 20-65 ปี

รายได้ต่อเดือน - 15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

กู้เงิน ธ.อ.ส สินเชื่อ “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยให้การมีที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น 2566 (2023) 

การมีบ้านสักหลังสำหรับใครบางคนอาจเป็นเรื่องยากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ ก็เพราะเรามีสินเชื่อสุดปัง อย่าง “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” น่ะซิ เป็นการกู้เงิน ธ.อ.ส เพื่อช่วยให้การมีที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น แต่ถึงกระนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความต้องการอยากได้บ้านสักหลังแนะนำให้มาศึกษารายละเอียดโครงการนี้ดูก่อน ประกอบการตัดสินใจที่ไม่ควรมองข้าม

กู้เงิน ธ.อ.ส กับสิทธิประโยชน์ดี ๆ ช่วยให้ได้ที่อยู่อาศัยมาครอบครองง่ายดาย 2023 (2566) 

“โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” เป็นการกู้เงิน ธ.อ.ส ที่ช่วยให้ใครหลายคนยิ้มออก ซึ่งจริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ในการขอเงินกู้นี้นอกจากเพื่อนำไปซื้ออาคาร ห้องชุด หรือว่าบ้าน ก็ยังซื้อที่ดินได้ รวมถึงนำไปต่อเติม ขยายหรือซ่อมแซมของเดิมที่อาจชำรุด เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในอาคาร หรือห้องชุด เพื่อไปเป็นทุนปลูกสร้าง หรือซื้อที่ดินเพื่อการปลูกสร้าง โดยกำหนดปล่อยวงเงินไว้ที่สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 1.99% ต่อปี (2 ปีแรก) 3.75% ต่อปี (ปีที่ 3) MRR-2.00% (ปีที่ 4) ส่วนในปีที่ 5 จนหมดอายุสัญญาต่อปีตั้งแต่ MRR-0.75% จนถึง MRR ส่วนระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้อย่างต่ำ 54 เดือน (4 ปี 6 เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 480 เดือน (40 ปี) ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ก็ต้องไม่เกิน 70 ปีด้วย ที่สำคัญจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย

เงื่อนไขและเอกสารกู้เงิน ธ.อ.ส “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” 2023 (2566) 

ผู้ที่สามารถขอเงินกู้ เงินด่วน “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” ต้องเป็นคนในครอบครัวซึ่งได้รับมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการเราไม่ทิ้งกัน จำนวนเงิน 5,000 บาท (3 เดือน) หรือเป็นคนในครอบครัวของลูกค้า ธ.อ.ส ที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้เข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่งเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

เอกสารที่ต้องใช้แบ่งออกเป็น

  • เอกสารส่วนตัว ได้แก่ บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ/บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) , บัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) , ใบมรณะบัตร/ทะเบียนสมรส/ใบหย่า (สำเนา) (ถ้ามี)
  • เอกสารทางการเงิน ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (อาชีพประจำ) , หลักฐานการเสียภาษี, หนังสือจดทะเบียนการค้า ห้างหุ้นส่วน, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 1 ปี หรือเอกสารแสดงหลักฐานการเงิน เช่น รายรับ – รายจ่าย (สำเนาพร้อมตัวจริง) ใบประกอบวิชาชีพ (สำเนา) และรูปถ่ายกิจการ

นอกจากนี้ ยังรายละเอียดของหลักประกันซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางออนไลน์ที่เว็บของธนาคาร เลือก “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” แล้วให้เดินทางไปยังธนาคาร ธ.อ.ส ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023 (2566)


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินแต่งงาน
สมัครกู้เงินแต่งงานหรือจัดงานแต่งวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

บริษัทยิ่งเจริญเงินด่วน
บริษัทยิ่งเจริญเงินด่วน บริการเงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

อายุผู้กู้ - 20-70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 7,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

บัตรเครดิตซิตี้
บัตรเครดิตซิตี้รูดของหรือซื้อของออนไลน์ได้กับร้านค้าชั้นนำออนไลน์ พร้อมประกันการเดินทาง

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%