กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส
สมัครกู้เงิน ธ.ก.ส เพิ่มความเป็นอยู่ด้านการเกษตรที่ดีขึ้น

อายุผู้กู้ - 20-70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 10,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

กู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อเงินกู้ โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีขั้นตอนลงทะเบียนอย่างไร? 

โรคอุบัติใหม่เชื้อโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบทางการเงินให้กับใครหลายคนอย่างหลีกหนีไม่ได้ โดย ธ.ก.ส จึงได้ออกสินเชื่อเงินกู้ “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” ให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอกู้เงิน ธ.ก.ส กัน ทว่ายังมีบางคนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ อยู่ด้วย ซึ่งบทความนี้ก็จะพาไปหาคำตอบเอง

ไขข้อข้องใจ! กู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” 2023 (2566) 

ต้องบอกเลยว่าการกู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” เป็นการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านการเงินแล้วต้องการเงินด่วนมาใช้จ่าย โดยกำหนดวงเงินปล่อยเอาไว้สูงสุดที่ 10,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่สูงสุดต่อเดือนคิดเป็น 0.1% กำหนดระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้สูงสุดไม่เกิน 30 เดือน ซึ่งภายใน 6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น สามารถเลือกผ่อนตามเงินเดือนที่ได้รับ ดังนี้

  • ผ่อน 8 เดือน เดือนละ 1,287.50 บาท (ราย 3 เดือน)
  • ผ่อน 4 เดือน เดือนละ 2,575 บาท (ราย 6 เดือน)
  • ผ่อน 24 เดือน เดือนละ 429.17 บาท (รายเดือน)

กรณีที่ใครเคยค้างจ่ายหนี้กับธนาคารอื่น ๆ แล้วเกิดผลกระทบจากโควิด – 19 ทาง ธ.ก.ส จะสอบสวนถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงค้างจ่ายหนี้ และหากเกิดจากความจำเป็น เหตุสุดวิสัย สุจริตจริงสามารถพิจารณาปล่อยสินเชื่อนี้ได้ ซึ่งหากใครเป็น ลูกค้าเดิม เคยกู้ก็จะไม่ต้องตรวจบูโร แต่ถ้าเป็นคนใหม่ต้องตรวจบูโรทุกคน ทุกธนาคาร

ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” 2023 (2566) 

ผู้ที่สามารถขอกู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” 2023 (2566) ได้นั้น สามารถได้ทั้งผู้เคยกู้เดิม และผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส โดยแบ่งขั้นตอนลงทะเบียนเงินกู้ เงินด่วน ดังนี้

  1. กรณียังไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส

ให้สมัครผ่าน Line พิมพ์ @baacfamily จากนั้นเลือก “Covid – 19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส” แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะ เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลประกอบอาชีพปัจจุบัน จากนั้นบันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดจ่ายหนี้ วงเงินที่ต้องการ ระยะเวลาการผ่อนจ่าย เลือกวิธีผ่อนจ่าย ฯลฯ สุดท้ายตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

  1. กรณีเคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส

ให้สมัครผ่าน Line พิมพ์ @baacfamily จากนั้นเลือก “Covid – 19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส” แล้วกรอกรายละเอียดบัตรประชาชน เบอร์มือถือ กรอกไป 2 ครั้งยืนยันความถูกต้อง จากนั้นบันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อ (เหมือนกับข้อแรก) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน สุดท้ายรอธนาคารนัดหมายอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากใครยังมีข้อสงสัยอื่น ๆ ที่ยังไม่กระจ่าง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ https://www.baac.or.th/ ได้ตลอด 24 ชม. แล้วเรามาสร้างสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างสบายใจกันนะ


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงิน ธ.ก.ส
สมัครกู้เงิน ธ.ก.ส เพิ่มความเป็นอยู่ด้านการเกษตรที่ดีขึ้น

อายุผู้กู้ - 20-70 ปี

รายได้ต่อเดือน - 10,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

กู้เงินกรุงไทย
สมัครกู้เงินกรุงไทยรับเงินสดพร้อมใช้สูงถึง 1 ]ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ พร้อมใช้งานเอนกประสงค์

อายุผู้กู้ - 20-65 ปี

รายได้ต่อเดือน - 12,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

บัตรเครดิตกสิกร
สมัครบัตรเครดิตกสิกรรูดของหรือซื้อของออนไลน์ได้กับร้านค้าชั้นนำออนไลน์

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%