กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน
สมัครกู้เงินออมสินเพื่อใช้สำหรับเอนกประสงค์ครอบคลุมความต้องการ

อายุผู้กู้ - 20-65 ปี

รายได้ต่อเดือน - 12,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%

กู้เงินออมสิน อาชีพอิสระ พนักงานประจำทำได้หมดไม่ยกเว้น สร้างสภาพคล่องทางการเงินด้วยดี

หลาย ๆ ธนาคารมักจะกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อให้ผู้ที่เข้าข่ายสามารถกู้เงินได้อย่างราบรื่น มีเงินก้อนสร้างสภาพคล่องให้กับตัวเอง อย่างธนาคารเพื่อประชาชนหรือออมสินก็ไม่น้อยหน้าจัดเต็มความช่วยเหลือให้โดยไม่ยุ่งยาก จะทำอาชีพอิสระ หรือพนักงานประจำก็กู้เงินออมสินนี้ได้หมด ว่าแต่รายละเอียดของการกู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ปล่อยวงเงินให้มาที่เท่าไร อยากรู้ตามเรามาให้ไวเลย

ต้องการเงินกู้ เงินด่วน เลือก “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย” ได้วงเงินปัง ดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย 2023 (2566)

จริง ๆ แล้วสินเชื่อนี้มีชื่อเต็ม ๆ ว่า สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 ซึ่งเป็นการกู้เงินออมสินที่กำหนดวงเงินไว้ขึ้นอยู่กับอาชีพ อย่าง ถ้าทำงานอาชีพอิสระธนาคารจะปล่อยวงเงินที่ 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำคงที่ต่อเดือน 0.10% โดยใน 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันให้ยุ่งยาก ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้สูงสุด 24 เดือน (2 ปี) และการผ่อนจ่ายหนี้จะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเงื่อนไขผู้สมัครมีดังนี้

  1. กู้เงินออมสินสำหรับอาชีพอิสระ

– ต้องมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

– มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุและระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

– มีเงินเดือนเฉลี่ยแล้วขั้นต่ำ 30,000 บาท

– เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับจ้างทั่วไป มัคคุเทศก์ พ่อค้าแม่ค้า ขับแท็กซี่ (ไม่ใช่กลุ่มอาชีพเกษตรกร)

– มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้

ส่วนใครทำงานพนักงานเงินเดือนประจำธนาคารจะปล่อยวงเงินที่ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน 0.35% มีระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ไม่เกิน 36 เดือน (3 ปี) โดยการผ่อนจ่ายหนี้จะหักจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้อัตโนมัติ ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประ 1 – 2 คนค้ำ ซึ่งเงื่อนไขผู้สมัครมีดังนี้

  1. กู้เงินออมสินสำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ

– ต้องมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

– มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุและระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

– มีการฝากเงินบัญชีธนาคารประเภทเผื่อเรียก

– เป็นพนักงานเงินเดือนประจำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยถูกลดเงินเดือน หรือรายได้หดหาย เช่น พนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ

– มีที่อยู่และที่ทำงานแน่นอน สามารถติดต่อได้ไร้ปัญหา

ในเรื่องของเอกสารยื่นประกอบการพิจารณาหากใครสนใจสมัครขอเงินกู้ เงินด่วน กู้เงินออมสินที่ว่านี้สามารถเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์หลัก https://www.gsb.or.th/ แต่เรื่องการสมัครนั้นแนะนำให้เดินทางไปยังธนาคารออมสิน ณ สาขาใกล้บ้านเพื่อยืนยันการสมัครได้ทันที อย่าลืมศึกษารายละเอียดเอกสารแล้วก็เตรียมไปให้ครบด้วยล่ะ เผื่อการได้วงเงินกู้ที่รวดเร็ว


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000
รู้จักออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 วิธีลงทะเบียนแะละสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 pantip เลย

อายุผู้กู้ - 18-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 5,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - ถึง 28.00%

สมัครเงินด่วนคนว่างงาน
เงินด่วนคนว่างงาน 2022 ว่างงานก็กู้ได้

อายุผู้กู้ - 18 ขึ้นไป

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุ

อัตราต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

บัตรเครดิตซิตี้
บัตรเครดิตซิตี้รูดของหรือซื้อของออนไลน์ได้กับร้านค้าชั้นนำออนไลน์ พร้อมประกันการเดินทาง

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ต่อเดือน - 15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28,%