เช็คสิทธิ์เราชนะรอบ 3 เราชนะใช้ได้ถึงวันไหน แล้วเราชนะรอบ 3 เงินเข้าวันไหน

อย่าลืมตรวจเช็คสิทธิให้ดี! เพราะเราชนะรอบ 3 กำลังจะเข้าแล้ว   

 

 แล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีให้เราได้ชื่นใจอีกครั้ง แม้สถานการณ์ในปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเรื่องดีที่ว่านั้นก็คือ ทางภาครัฐมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเราชนะรอบ3 ให้แก่ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์ โดยจะเพิ่มโดยจะเพิ่มวงเงินให้อีก 2,000 บาท จากเดิมที่ให้วงเงินในการเยียวยา 7,000 บาท คราวนี้จะรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 9,000 บาท ที่ภาครัฐจะมอบให้กับคุณ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนก็ตาม และในวันนี้และในวันนี้เราจะพาคุณไปตรวจเช็คสิทธิ์ของเราชนะรอบ 3 ว่ามีใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์นี้! 

 

ใครที่สามารถรับสิทธิ์โครงการเราชนะรอบ 3 

1.ต้องเป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ

2.ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

3.ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4.ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535

5.ต้องไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ต้องไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563

7.ต้องมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้ง 7 ข้อที่เรากล่าวมานั้น ล้วนเป็นข้อสำคัญสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิเราชนะ อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะรอบ 3 คือกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิในรอบที่ 1 และ 2 นั่นเอง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ คุณคงจะต้องติดตามให้ดี ว่าทางภาครัฐจะเคาะมติเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่! 

 

เงินจากโครงการเราชนะรอบ 3 จะเข้าวันไหน ?

โดยการได้รับเงินจากเราชนะรอบ 3 จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ…

1.กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะได้รับเงินวันที่ 20 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท และวันที่27 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

2.กลุ่มผู้มีบัตรคนจนหรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน จะได้รับเงินวันที่ 21 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท และวันที่ 28 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

 

ระยะเวลาการใช้งานของเราชนะรอบ 3 

ระยะเวลาการใช้งานโครงการเราชนะรอบ 3 คือสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 และถ้าเกิดคุณใช้เงินในระบบไม่หมด เงินจะถูกดึงกลับอัตโนมัติ คุณไม่สามารถที่จะใช้เงินก้อนนั้นได้อีก!  

 หากคุณได้รับสิทธิ์เราชนะรอบ 3 คุณก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะทางภาครัฐจะโอนเงินเข้าสู่ระบบผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเหมือนอย่างที่เคย! อีกทั้งคุณสามารถตรวจสอบหรือเช็คสิทธิ์เราชนะรอบ 3 ได้ที่ www.เราชนะ.com และสำหรับคนที่มีคำถามว่าเราชนะรอบ 3 ไปแล้ว จะมีโอกาสที่ทางภาครัฐจะอนุมัติโครงการเราชนะรอบ 4 หรือไม่ ในส่วนนี้คุณคงต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดี เพราะถ้าสถานการณ์ยังแย่อยู่แบบนี้ ทางภาครัฐคงจะต้องหามาตราช่วยเหลือประชาชนในขั้นตอนต่อไป!

Recommended Articles