บริการชิมช้อปใช้คนละครึ่ง และวิธีลงทะเบียนชิมช้อปมใช้เฟส 1-4 และวิธีทำชิมช้อปใช้ลดหย่อยภาษี 2565

โครงการรัฐบาล “ชิมช้อปใช้” นโยบายช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขาย 2022 (2565)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือประชาชนโดยตลอด อย่างโครงการ “ชิมช้อปใช้” ที่เริ่มมีมาก่อนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ด้วยซ้ำ ก็เป็นตัวช่วยที่เห็นผลลัพธ์ดี พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขาย การท่องเที่ยว ทว่าเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหน วันนี้เราขออาสาพาย้อนกลับไปตั้แต่วันแรกจนถึงชิมช้อปใช้ล่าสุด 2565 (2022)

สมัครกับแหล่งเงินด่วน

ชิมช้อปใช้” โครงการที่มากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ

โครงการชิมช้อปใช้คือมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ โดยผ่านการใช้งานแอพเป๋าตัง ซึ่งกำหนดจ่ายให้คนละ 1,000 บาท ซึ่งชิมช้อปใช้เฟส 1 มีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ที่จำนวน 10 ล้านคน ชิมช้อปใช้เฟส 2 มีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ที่จำนวน 3 ล้านคน ชิมช้อปใช้เฟส 3 มีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ที่จำนวน 2 ล้านคน (สิทธิผู้สูงอายุ 500,000 สิทธิ) และในส่วนชิมช้อปใช้เฟส 4 เป็นเพียงการวางแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ แต่ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถใช้ตามความต้องการที่ว่าช่วงสงกรานต์ได้ 

ในส่วนของนโยบายชิมช้อปใช้นั้น แต่ละเฟสก็จะมีแตกต่างกันออกไป เช่น ชิมช้อปใช้เฟส 1 ให้อนุมัติเงินคนละ 1,000 บาทใช้จ่ายแอพเป๋าตังผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ จะซื้ออาหาร ช็อปปิ้งสินค้า หรือใช้จองที่พักอะไรก็ได้ ส่วนชิมช้อปใช้เฟส 2 จะมีเงินแจก 1,000 บาท และมีกระเป๋าใบที่ 2 เป็นการคืนวงเงิน 15% ในกรณีที่ใช้ครบ 30,000 บาท และใครที่รับเฟส 1 ไปหากใช้กระเป็นที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30,000 – 50,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มอีก 20% ส่วนชิมช้อปใช้เฟส 3 จะไม่มีการให้เงิน 1,000 บาท แต่จะกำหนดดสิทธิ์รับเงินเพิ่มจากกระเป๋าที่ 2 จากยอดเงิน 30,000 บาท ได้ 1.15% ปละ 30,000 – 50,000 บาท ได้คืน 2.20% รวมเป็นเงินชิมช้อปใช้ได้คืนสูงสุด 8,500 บาท

สมัครกับแหล่งเงินด่วน

ชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษี – ชิมช้อปใช้คนละครึ่ง 2022 (2565)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษี ที่ให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้า ใช้จ่าย กิน ช้อป เที่ยวแล้วนำใบกำกับภาษีร้านค้ามายื่นตามวงเงินที่กำหนด ก็จะได้ลดหย่อยภาษี และโครงการชิมช้อปใช้คนละครึ่ง (มาแทนชิมช้อปใช้เฟส 4) โดยจะเป็นการสมัครชิมช้อปใช้ 3000 บาท ผ่านแอปเป๋าตังเราออก 50% รัฐบาลช่วย 50% โดยกำหนดให้วันละ 150 บาท รวม 300 บาท สามารถใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น

ที่ผ่านมาการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ได้ผลตอบรับที่ดีไม่น้อย เพราะไม่ว่าจะเปิดชิมช้อปใช้กี่เฟสก็มีประชาชนสนใจสมัครเต็มทุกเฟส นับว่าเป็นโครงการที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการหมุนเวียนทางการเงินเป็นอย่างดี ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ร้านค้าสามารถขายของได้สบาย ๆ 

Recommended Articles