ต้องการลงทะเบียนธกสมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ลงทะเบียนธกส 10000 บาทสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อได้ไหม

ลงทะเบียน ธกส.10,000บาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  

ในช่วงที่ทุกคนยังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลทำให้มีรายได้ลดลง ทำมาค้าขายก็ยาก จากที่รัฐบาลพยายามจะออกมาตรการช่วยเหลือหลายๆทาง หลายๆโครงการ แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถช่วยได้ทุกคน และมีประชาชนบางส่วนที่พยายามจะช่วยตัวเองโดยการหาสินเชื่อเพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียน หรือเพื่อใช้จ่ายเสริมสภาพคล่อง ก็มีสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างธนาคารออมสิน และบริการกู้สินเชื่อ ธกส.ให้ลงทะเบียน ธกส. 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียน ธกส.

 1. จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. จะต้องเป็นลูกค้าเดิมของ ธกส.
 3. สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะต้องมีอาชีพเกษตรกร หรือเป็นบุคคลในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกร

เงื่อนไขต่างๆที่ควรทราบก่อนลงทะเบียน ธกส. 10,000 บาท

 1. วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้ได้จะไม่เกินรายละ 10,000 บาท
 2. คิดอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระรวม 2 ปี 6 เดือน โดยสำหรับ 6 เดือนแรกลูกค้าจะได้รับการยกเว้นการผ่อนชำระ หรือปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย โดยจะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกได้ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป โดยผู้กู้สามารถจะเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ดังนี้
 • ชำระสินเชื่อเป็นรายเดือน  หรือ 24 งวด
 • ชำระสินเชื่อราย 3 เดือน หรือ 8 งวด
 • ชำระสินเชื่อราย 6 เดือน หรือ 4 งวด
 1. ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถจะลงทะเบียน ธกส. ได้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2565 – 30 ธันวาคม 2565
 2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียน ธกส. 10,000 บาท ผ่านช่องทาง Line BAAC Family ได้เพียงช่องทางเดียว
 3. ลูกค้าที่จะไม่ได้รับสิทฺธิในการยื่นเรื่องลงทะเบียน ธกส. นี้ได้จะมีลูกค้าที่ล้มละลาย และลูกค้าที่มีการยื่นเรื่องเพื่อลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับธนาคารออมสิน
 4. สำหรับลูกค้าที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว หากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ก็สามารถจะลงทะเบียนกู้ได้
 5. ลูกค้าที่มีประวัติค้างชำระ หรือชำระล่าช้า ของสินเชื่อ จากสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถจะกู้ได้ในกรณีที่ ธกส. ได้มีการตรวจสอบเหตุผลต่างๆของลูกค้าแล้วว่าสามารถจะลงทะเบียน ธกส. 10,000 บาท ได้ ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารอีกที แต่ถ้ากู้ไม่ได้ให้ติดต่อทำเรื่องไปที่บริการคลินิกแก้หนี้บัตรเครดิตเพื่อหาช่องทางการลงทะเบียนสินเชื่ออื่นๆ
 6. ถ้าหากเป็นลูกค้าใหม่ที่ต้องการจะลงทะเบียน ธกส. 10,000 บาท จะต้องมีการตรวจข้อมูลเครดิตบูโรก่อน แต่ถ้าหากเป็นลูกค้าเก่าของ ธกส.ไม่ต้องตรวจข้อมูลเครดิตบูโรได้
 7. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ขอสินเชื่อจะต้องใช้บริการสินเชื่อกับสาขาที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน Line BAAC Family เท่านั้น รวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียน ธกส. และสำหรับลูกค้าเก่าของธนาคารก็ให้ใช้บริการที่สาขาเดิมที่ใช้บริการอยู่รวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียน ธกส.เช่นกัน
 8. ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากของ baac ธนาคาร หากยังไม่มีให้ลงทะเบียนได้ตามปกติ และรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปเปิดบัญชีอีกที

Recommended Articles