สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผ่านง่านไหม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาทได้ทุกคนไหม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ 2566/2023

อัพเดตข่าว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ธันวาคม 2566

กลับมาอัพเดตอีกครั้งกับข่าวอัพเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 500 บาท ที่มีการขยายเพิ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2566 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ในมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง

ตามรายงานข่าวโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 63 มีมติเห็นชอบให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงเดือนมีนาคม 2566 

อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 รอบใหม่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2566 ตามการเปิดเผยของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไข

เงื่อนไขการละทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

  1. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 1 แสนบาท
  3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  4. ใช้รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา
  5. ในกรณีที่มีรถยนต์จะยังมีสิทธิในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด แต่ถ้าหากมีรถยนต์ 2-3 คันขึ้นไป จะโดนตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดทันที

รายละเอียดการรับเงินค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

  1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษา โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน


  1. ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดือนทางและค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้ามหานคร.และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)


  1. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)


  1. ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาและไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

Recommended Articles