ต้องการขอสินเชื่อคลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย คลินิกแก้หนี้คืออะไร สมัครคลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทางด่วนแก้หนี้กับคลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 2566

คลีนิกแก้หนี้ คือ มาตรการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และช่วยลดความกังวล ความไม่สบายใจของลูกหนี้ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งมีทั้งหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคลต่างๆที่อาจจะมีเจ้าหนี้แค่รายเดียว หรืออาจจะมีหลายรายก็ได้ โดยเป็นความร่วมมือของสถาบันการเงิน และคลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการทางด่วนแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยแก้ปัญหาคนเป็นหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 หรือจากผลกระทบอื่นๆก็สามารถยื่นเรื่องได้ ซึ่งผลพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขอีกที

ทางด่วนแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นอีกช่องทางของโครงการคลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ลดลงที่เกิดจากผลกระทบจากไวรัสโควิด19  ซึ่งจะต้องมีการตกลงกันระหว่างสถาบันการเงิน และลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการผ่อนชำระ โดยที่ลูกค้าจะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้แบบสอดคล้องกับรายได้ที่รับในขณะนั้น 

ขั้นตอนการใช้งานทางด่วนแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

  1. ให้ลูกหนี้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางเว็บไซต์ทางด่วนแก้หนี้ของคลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ลูกหนี้จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูล 1 รายการคำขอ ต่อสถาบันการเงิน 1 แห่ง
  3. ลูกหนี้จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นข้อมูลจริง พร้อมให้เบอร์ที่สามารถติดต่อกลับได้
  4. หากลูกหนี้ไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 15 วันหลังยื่นเรื่องแล้ว ให้โทรสอบถามศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)ได้ที่เบอร์โทร. 1213

Q&A ทางด่วนแก้หนี้คลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

Q – ทางด่วนแก้หนี้ให้บริการอะไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไร

A – เป็นช่องทางช่วยเสริมสำหรับลูกหนี้และธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเงื่อนไขหนี้ที่อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 หรือผลกระทบอื่นๆก็ได้

Q – ทางด่วนแก้หนี้มีการทำงานอย่างไรบ้าง

A – อันดับแรกให้ลูกหนี้ติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงก่อนหากยังไม่มีความคืบหน้าจึงค่อยไปติดต่อช่องทางผ่านเว็บไซต์ทางด่วนแก้หนี้ หรือคลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหนี้แต่ละแห่ง และถ้าหากภายใน 2 สัปดาห์ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาให้ลูกหนี้ติดต่อสอบถามได้ที่เบอรโทร 1213

Q – ทางด่วนแก้หนี้ช่วยลูกหนี้ประเภทไหนบ้าง

A – ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท ทุกๆวงเงิน และลูกหนี้ทุกสถานะในการชำระหนี้ สามารถที่จะยื่นเรื่องผ่านช่องทางทางด่วนแก้หนี้ได้ ทั้งกรณีที่มีสถานะปกติแต่อาจจะเกิดเหตุจำเป็นและทำให้ขาดสภาพคล่องในเรื่องการเงินชั่วคราว หรือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้วแต่ยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องต่างๆในขณะนั้นๆ ก็สามารถจะส่งคำขอแก้หนี้ หรือปรับโครงสร้างใหม่ได้อีกครั้งผ่านช่องทางนี้ได้

Recommended Articles